Home / Διοίκηση

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α)

Πρόεδρος Δ.Σ.  Κουρής Αριστείδης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ Δρίβας Ιωάννης
Γραμματέας Δ.Σ. Βαρέλη Ζωή
Μέλος Δ.Σ Γκούφα Αναστασία
Μέλος Δ.Σ Δημοπούλου Στεφανία
Μέλος Δ.Σ. Γουλές Αλέξανδρος
Μέλος Δ.Σ. Συναδινός Πέτρος
Μέλος Δ.Σ. Αλικάκος Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ. Πατούλης Γεώργιος
 
Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Βελέντζας Βασίλειος
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λαμπαδάκης Μιχάλης
Δ/ντής ΕΚΑΕ Αλέξανδρος Καποδίστριας
Νομικός Σύμβουλος Γατή Μαρία