Εκπαιδευτικά σεμινάρια

                                                                                                    Μαρούσι     29/8/2018

 

 

 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ-ΟΑΚΑ) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στα εκπαιδευτικά σεμινάρια  που διοργανώνει, για τις καρδιολογικές εξετάσεις που απαιτούνται για την συμπλήρωση της Κάρτας Υγείας του Αθλητή και αφορούν τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων πλην της καρδιολογικής, όπως η ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Αθλητισμού,  ΦΕΚ 3254Β/08-08-2018, ορίζει.

 

Οι εγγραφές στη σχετική λίστα γίνονται τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της γραμματείας του ΕΚΑΕ 210-6841555 από ώρα 08.30-13.30 ή δια ζώσης στη γραμματεία του ΕΚΑΕ.

 

Η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι ημερήσια και η τιμή συμμετοχής 50 ευρώ τα οποία θα  καταβάλλονται κατά την προσέλευση στα σεμινάρια.

 

Η λίστα των συμμετοχών συγκροτείται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάση της τηλεφωνικής ή της δια ζώσης επικοινωνίας προκειμένου να διαμορφωθούν ομάδες συμμετεχόντων των οποίων ο αριθμός ανά σεμινάριο δεν θα υπερβαίνει τους (30).

 

Οι  ακριβείς  ημερομηνίες της διεξαγωγής των σεμιναρίων και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες κατόπιν της συμπλήρωσης των ομάδων συμμετεχόντων.

 

 

 

Για το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών

 

 

Ο Διευθυντής

 

Αλέξανδρος Καποδίστριας