Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια α) 10 τεμάχια κυκλικά σωσίβια από πολυαιθυλένιο εγκεκριμένο για κολυμβητικές δεξαμενές  διαμέτρου περίπου 60 εκ., β) 3 τεμάχια τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου με θηλειά διάσωσης περίπου 13 μέτρα, γ) 5 τεμάχια επιτοίχιες βάσις στήριξης σωσιβίων από ανοξείδωτο ατσάλι  σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Κολυμβητηρίου (αρ. εισηγ, 338/3854/05/07/2024). Προυπολογισμός 990 συν Φ.Π.Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Μπαταριών για τις ανάγκες των Ηλεκτροκίνητων οχημάτων του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €6.240,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων (εισηγ.314/4206).

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Φωτιστικών Ασφαλείας για το Κεντρικό Στάδιο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €5.600,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ.329/4077).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Ταμπλετών για τις Μετρήσεις Ιδιοτήτων του Νερού στις Κολυμβητικές Δεξαμενές του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €3.800,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ.324/28106).

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Πινάκων και απαραίτητων υλικών για τις πισίνες στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €2.700,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ.325/4079).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Κατάργηση της Φωτοσειράς από τον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ προς τα Τέννις και διάστρωση Βιομηχανικού δαπέδου στην Τάφρο αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.301/4154).

             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή πενήντα (50 τμχ) μονάδων (modules) AZ-LU24ZB Panasonic για τους Πίνακες Αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου του ΟΑΚΑ (matrix), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €5.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ.320/2091).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επαγωγικών λευκών καρτών μελών συμβατές με τον εκτυπωτή Evolis PRIMACY και μελατοταινίες έγχρωμες για τις ανάγκες της γραμματείας του προπονητηρίου   , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 4.900,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του προπονητηρίου   (εισηγ.3811/1-04-24).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου Κάτω των Ορίων του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗESPD-OAKA_signed-ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου Κάτω των Ορίων του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών...

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών Μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», «Παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης, καθαρισμού και διαμόρφωσης της υφιστάμενης αυτοφυούς βλάστησης των χώρων πρασίνου του περιβάλλοντα χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παιανίας, εκτάσεως 28 στρ.», Προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...