Προσκλήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης των μεμβρανών στα υπάρχοντα κλειστά δοχεία διαστολής (ΚΔΔ), στο λεβητοστάσιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 736/7241 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως την Παρασκευή 24/11/2017.-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 17/11/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                           17PROC002131315 2η   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   προμήθειας και εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης των  μεμβρανών στα υπάρχοντα κλειστά δοχεία διαστολής (ΚΔΔ), στο λεβητοστάσιο   του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 736/7241  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 781/15126, έως 23.11.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 09 Νοεμβρίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 781/15126. ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 781/15126, έως 23.11.2017)   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ...

Read More »

:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 782/15127, έως 23.11.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 09 Νοεμβρίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 782/15127. ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 782/15127, έως 23.11.2017)   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών για τον έλεγχο εισόδου ατόμων στα βοηθητιά γήπεδα στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με την αριθμ. 738/17194 εισήγηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως την Τρίτη 21/11/2017 και ώρα 15.00.-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                        17PROC002217049 ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                  Μαρούσι ,  09/11/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατασκευής και τοποθέτησης  μεταλλικών κατασκευών για τον έλεγχο εισόδου ατόμων στα βοηθητιά γήπεδα στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  σύμφωνα με την αριθμ. 738/17194 εισήγηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας των αντλιών θερμοκρασίας στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 778/17148 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , μέχρι 20/11 /2017.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι ,  8/11/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                 17PROC002211316             κ. Κων/να Παπαγιαννίδου   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας των αντλιών θερμοκρασίας  στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 778/17148 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  ...

Read More »

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού στον Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης , σύμφωνα με την αριθμ. 737/17193 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως τη Δευτέρα 20/11/2017 και ώρα 15.00.-

Πατήστε εδώ anartisi 17193

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκευής και τοποθέτησης μεταλλικών Πι στις εισόδους του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης , σύμφωνα με την αριθμ. 739/17195 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως τη Δευτέρα 20/11/2017 και ώρα 15.00.

Πατήστε εδώ anartisi 17195                                                  

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων, που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ. (αρ. εισ 15128, εως 21.11.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:775/15128 ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ:     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Αναλώσιμων, που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ. (αρ. εισ 15128, εως 21.11.2017) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Αναλωσίμων: ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων, που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ. (αρ. εισ 15121, εως 21.11.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:774/15121 ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ:     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Αναλώσιμων, που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ. (αρ. εισ 15121, εως 21.11.2017) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Αναλωσίμων ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15123 έως 20.11.17)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 770/15123 ΤΗΛ : 210-6834569                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,15123 έως 20.11.17) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται  ...

Read More »