Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16300, ημερομηνία υποβολης 06.05.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 22 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 243/16300. ΤΗΛ : 210-6834569                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16300, ημερομηνία υποβολης 06.05.2019)   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16403, ημερομηνία υποβολης 06.05.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 22 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 242/16403. ΤΗΛ : 210-6834569                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16403, ημερομηνία υποβολης 06.05.2019)   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Μελανοταινιών σύμφωνα με την με αρ. 237/15874εισήγηση του τμήματος ΑΘΛ.ΧΩΡΩΝ (έως 19/04/19)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι  11/04/2019 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Μελανοταινιών σύμφωνα   με την με αρ. 237/15874εισήγηση του τμήματος ΑΘΛ.ΧΩΡΩΝ (έως 19/04/19) Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την προμήθεια :   ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16408, ημερομηνία υποβολης 15.04.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 9 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 231/16408. ΤΗΛ : 210-6834569                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16408, ημερομηνία υποβολης 15.04.2019)   Το Ολυμπιακό Κέντρο ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16407, ημερομηνία υποβολης 15.04.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 9 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 232/16407. ΤΗΛ : 210-6834569                                                            ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16407, ημερομηνία υποβολης 15.04.2019)   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16402, ημερομηνία υποβολης 15.04.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 9 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 233/16402. ΤΗΛ : 210-6834569                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,16402, ημερομηνία υποβολης 15.04.2019)   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (εισηγ,15835 έως 19.04.19)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 2 Απριλίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 227/15835 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                               19PROC004716585     ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ενός  φωτοτυπικού μηχανήματος σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα   του τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών  (εισηγ,15835 έως 19.04.19) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και αντικατάσταση των προστατευτικών λωρίδων κεφαλών στο επάνω μέρος των πάγκων ποδοσφαίρου του κεντρικού σταδίου (εισηγ,16462 ημερομηνία υποβολης εως 15.04.2019)

16462 αναρτηση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για τoν Επαναχρωματισμό επιφανειών στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ (εισηγ,16453 ημερομηνία υποβολης εως 16.04.2019)

16453 αναρτηση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Αποκατάσταση δαπέδου μαρμάρου στο Μπάσκετ (εισηγ,16458 ημερομηνία υποβολης εως 15.04.2019)

16458 αναρτηση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Read More »