Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατά νόμον Απόσυρση Φορητών Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου του Τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (εισηγ,3644 έως 24.07.16)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 21  Ιουλίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 509/3644. ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ:     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατά νόμον  Απόσυρση Φορητών Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου του Τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (εισηγ,3644 έως 24.07.16) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου του Τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (εισηγ,3645 έως 24.07.16)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 21  Ιουλίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 508/3645. ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ:     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου του Τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (εισηγ,3645 έως 24.07.16) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτέλεσης ξυλουργικών εργασιών επισκευών στα αποδυτήρια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 687/7013 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως 28/07/20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι ,  17/07/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτέλεσης ξυλουργικών εργασιών  επισκευών στα αποδυτήρια του  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 687/7013  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  28/07/2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντικατάστασης κατεστραμμένων λαμπτήρων στο μηχανοστάσιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 493/17132 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , μέχρι 28/07 /2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι ,  17/07/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντικατάστασης κατεστραμμένων  λαμπτήρων  στο μηχανοστάσιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 493/17132  εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    28/07 /2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης στα αποδυτήρια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 492/17179 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως 28/07/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι ,  17/07/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης εργασιών  συντήρησης στα αποδυτήρια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 492/17179 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  28/07/2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών και επισκευών για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής BABY του Ανοικτού Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 494/17183 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως 28/07/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι ,  17/07/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενου   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών και επισκευών για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής BABY του Ανοικτού Κολυμβητηρίου  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 494/17183 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και μεταφοράς πλακιδίων περιμετρικά από τις πισίνες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ,επιφάνειας 50 τ.μ σύμφωνα με την αριθμ. 489/17178 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , έως 28/07/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι ,  17/07/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και μεταφοράς πλακιδίων περιμετρικά από τις πισίνες του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , επιφάνειας  50 τ.μ σύμφωνα με την αριθμ. 489/17178 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ(εισηγ,7566 έως 25.07.17)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2016 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 167/7566 ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ: 17PROC001687087     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ(εισηγ,7566 έως 25.07.17) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια της παρακάτω ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αποκατάστασης λειτουργίας μοτέρ-αντλίας κατανάλωσης στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 486/7242 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 24/07/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 12/07/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας  αποκατάστασης λειτουργίας μοτέρ-αντλίας κατανάλωσης στις κολυμβητικές δεξαμενές του  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 486/7242  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  24/07/2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην ...

Read More »

: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πίνακα τροφοδοσίας νέων πριζών στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ της εγκατάστασης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 485/17116 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, μέχρι τις 24/07/2017

Για περισσοτερα πατηστε εδω 

Read More »