Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7288, έως 11.05.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 28 Απριλίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 282/7288. ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7288, έως 11.05.2017) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  Αντιδρα-στηρίων που χρησιμοποιούνται  ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7274, έως 11.05.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 28 Απριλίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 283/7274. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7274, έως 11.05.2017) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7281, έως 11.05.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 28 Απριλίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 281/7281. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7281, έως 11.05.2017) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7272, έως 11.05.2017)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 28 Απριλίου 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 280/7272. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.7272, έως 11.05.2017) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης τετράοδων βαλβίδων των λεβήτων 3 και 4 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 278/7235 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 08/05/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 25/04/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης τετράοδων βαλβίδων των λεβήτων 3 και 4 του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 278/7235  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  08/05/2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές που αφορά στην αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο Κεντιρκό Στάδιο στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 250/7050 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 05/05/2017.

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                                 Μαρούσι, 24/04/2017 ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος  ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης             κ. Κων/να Παπαγιαννίδου Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές που αφορά  στην αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο Κεντιρκό Στάδιο  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 250/7050 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές που αφορά στην αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο Κεντιρκό Στάδιο στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 250/7050 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α., έως 05/05/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                                 Μαρούσι, 24/04/2017 ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος  ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές που αφορά  στην αντικατάσταση των σπασμένων ανεμοθωρακίων στο Κεντιρκό Στάδιο  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  , σύμφωνα με το υπ’ αρ. 250/7050 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Δνης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ...

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πυροσβεστικών μέσων για το Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 269/6848 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 02/05/2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 21/04/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πυροσβεστικών μέσων για το Κλειστό  Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  ,   σύμφωνα με την αριθμ.  269/6848 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  02/05/2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια  πυροσβεστικών μέσων ...

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

Για περισσότερα διαβάστε εδώ iatriki kalici

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντικραδασμικής βάσης στο Λεβητοστάσιο του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 252/7231 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 19/04/2017.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 06/04/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την επισκευή αντικραδασμικής βάσης στο Λεβητοστάσιο του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ.  252/7231 εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  19/04/2017. Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην   ...

Read More »