Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μεταφορά και αντικατάσταση πλακών οδηγού όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών (εισηγ, 16177 έως 31.12.18).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,11 Δεκεμβρίου  2018                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 878/16177 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                           ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                   18PROC004163766                                                                                                   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  μεταφορά και αντικατάσταση πλακών οδηγού όδευσης ατόμων με προβλήματα όρασης στον περιβάλλοντα χώρο   του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για την αντικατάσταση φωτισμού αίθουσας Κασιμάτης του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεις (εισηγ, 16105 έως 27.12.18).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,10 Δεκεμβρίου  2018                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 897/16105 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         18PROC004159198                                                                                 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για την αντικατάσταση φωτισμού αίθουσας Κασιμάτης του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεις    (εισηγ, ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων για την αποστράγγιση των υδάτων της δεξαμενής του κεντρικού Σταδίου στο Ο.Α.Κ.Α του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15383 έως 21.12.18)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 893/15383 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους      Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων  για την αποστράγγιση των υδάτων της δεξαμενής του κεντρικού Σταδίου  στο Ο.Α.Κ.Α   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,15383 έως 21.12.18) ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.888/ 5740έως 06.12.2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                 Μαρούσι, 7/12/2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                            Αριθμ.Πρωτ.: ΤΗΛ : 210-6834569                                                                   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.888/ 5740έως 06.12.2018) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.887/ 5742έως 06.12.2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                 Μαρούσι, 7/12/2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                            Αριθμ.Πρωτ.: ΤΗΛ : 210-6834569                                                                   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING (εισηγ.887/ 5742έως 06.12.2018) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 5743, έως 31.12.2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 7/12/2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                       Αριθμ.Πρωτ.: ΤΗΛ : 210-6834569                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 5743, έως 31.12.2018) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ασύρματων φορητών ψηφιακών επαγγελματικών πομποδεκτών του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6499 έως 20.12.18)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 868/6499 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους    18PROC004137796   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα   ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια   ασύρματων φορητών ψηφιακών επαγγελματικών πομποδεκτών  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6499 έως 20.12.18)   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αισθητήρων κλιματισμού για το κλειστό Γυμναστήριο σύμφωνα με την με αρ.892/16223 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (έως 14/12/18)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 06/12/2018 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αισθητήρων κλιματισμού για το κλειστό Γυμναστήριο σύμφωνα   με την με αρ.892/16223 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (έως 14/12/18)   Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον εντοπισμό βλάβης και αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος BMS του περιβάλλοντα χώρου στο Ο.Α.Κ.Α του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16067 έως 20.12.18)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 889/16067 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τον εντοπισμό βλάβης και αποκατάσταση λειτουργίας του συστήματος BMS του περιβάλλοντα χώρου στο Ο.Α.Κ.Α   του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16067 έως 20.12.18)   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού για την αντικατάσταση των σπασμένων φωτοχειμάρρων στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρησης & Κατασκευών (εισηγ, 15248 έως 17.12.18).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,4 Δεκεμβρίου  2018                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 879/15248 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                           18PROC004118411 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού   για την αντικατάσταση των σπασμένων φωτοχειμάρρων στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ  , σύμφωνα με ...

Read More »