Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Για περισσότερα διαβάστε εδώ diakiriksi katalogos teyd

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

Για περισσότερα δείτε τα τεύχη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2017              ΠΙΝΑΚΑΣ- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2017           ΤΕΥΔ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2017 (2)

Read More »

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας του Διαγωνισμού για τους υποσταθμούς μέσης Τάσης – Διευκρινιστικες απαντήσεις

Για περισσότερα εδώ

Read More »

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τον Διαγωνισμό για τους υποσταθμούς μέσης Τάσης

Για περισσότερα εδώ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 29783

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Οι επισκέψεις στους χώρους του ΟΑΚΑ θα μπορούν να πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 28/02/2017 ή τη Τρίτη 07/03/2017 μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Η/Μ – Εγκ/σεων στο τηλ. 210 6834762 κ. Γεωργάκη Για περισσότερα πατήστε εδώ

Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Για περισσότερα διαβάστε εδώ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 31172 Σε συνέχεια απόφασης ΔΣ του Ο.Α.Κ.Α.   Για περισσότερα πατήστε εδώ  

Read More »