Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ποδηλατοδρόμιο, Κολυμβητήριο, Στέγη Καλατράβα, Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, Τούνελ Περιβάλλοντος Χώρου) του Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ » (CPV: 31625100-4)   ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_2019-21 (15051)   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_15051   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ .ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.

Πατήστε εδώ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ και εδώ TEYΔ ΑΙΜΑΤ ΑΝΑΛΥΤΗ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (15360) 2018 και εδώ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)

Read More »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 37412240-3)

Πατήστε εδώ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (4435) ΝΕΑ και εδώ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αγωνιστικές Σανίδες

Read More »

Προκήρυξη-Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας ενός συστήματος αεριοχρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου (GC/MS/MS) Συστημικός Αριθμός Διακήρυξης: 63937 CPV: 38432210-7

Πατήστε εδώ Προκυρηξη_ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ(15933)  ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ_(15933)ΤΕΥΔ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 15933

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ AMEA ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ 2018_ 16994

Read More »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Πατήστε εδώ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (4435) και εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (4435)

Read More »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 10 ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Πατήστε εδώ ΑΔΑ-_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ και εδώ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ,28.8.2018   Τα 10 γήπεδα προς μίσθωση είναι τα Κ6,Κ7,Κ8,Κ9,Κ10,Κ11,Κ12,Κ13,Κ14 και Κ15.        Κων/να Παπαγιαννίδου Υπεύθυνη Τμήματος Προμηθειών.

Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Πατήστε εδώ diak navag 2018

Read More »

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον με αρ.διακ. 242/05/06/2018 συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση του συστήματος Scada του ΟΑΚΑ « Σπύρος Λούης».

Πατήστε εδώ ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_scada_signed

Read More »