Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΏΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ (CPV: 24962000-5)

Τ.Ε.Υ.Δ ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ XHMIKA ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2019  

Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (CPV: 35111000-5)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15057 Τ.Ε.Υ.Δ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15057     Νίκος Καστόρας Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α. ‘‘Σπύρος Λούης’’ (Supplies Department) Email: nkastoras.oaka@gmail.com tel. 210-6868076, 210-6868162  fax: 210-6834021  

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4μηνη ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 79713000-5)

  Επισημαίνουμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών θα γίνει στις 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και όχι 23/04/2018 όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε.   Διακηρυξη ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 15848_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4μηνης ΦΥΛΑΞΗΣ 15848_signed ΤΕΥΔ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 15848

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ποδηλατοδρόμιο, Κολυμβητήριο, Στέγη Καλατράβα, Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, Τούνελ Περιβάλλοντος Χώρου) του Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 31625100-4)

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ 15/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 2019-21 (15051) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 15051 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Read More »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ποδηλατοδρόμιο, Κολυμβητήριο, Στέγη Καλατράβα, Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, Τούνελ Περιβάλλοντος Χώρου) του Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ   ΛΟΥΗΣ » (CPV: 31625100-4)   ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_2019-21 (15051)   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ_15051   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ .ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ.

Πατήστε εδώ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ και εδώ TEYΔ ΑΙΜΑΤ ΑΝΑΛΥΤΗ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (15360) 2018 και εδώ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)

Read More »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΑΝΙΔΩΝ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 37412240-3)

Πατήστε εδώ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ (4435) ΝΕΑ και εδώ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αγωνιστικές Σανίδες

Read More »

Προκήρυξη-Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας ενός συστήματος αεριοχρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μάζας τριπλού τετραπόλου (GC/MS/MS) Συστημικός Αριθμός Διακήρυξης: 63937 CPV: 38432210-7

Πατήστε εδώ Προκυρηξη_ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ(15933)  ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ_(15933)ΤΕΥΔ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 15933

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ AMEA ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ 2018_ 16994

Read More »