Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια, Μεταφορα και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα (εισηγ,16469 ημερομηνία υποβολης εως 11.07.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     ΑΔΑ: 6ΔΥΩ469Η3Π-6Ξ4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 28 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια, Μεταφορα και Τοποθέτηση στο ΟΑΚΑ μεταλλικών σχαρών και καπακίων φρεατίων (εισηγ,16472 ημερομηνία υποβολης εως 10.07.2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     ΑΔΑ:64ΣΛ469Η3Π-Ζ8Λ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 28 Ιουνίου ...