Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην πισίνα του κοινού στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα περίπου δέκα έξι (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών (εξαιρούμενου του Αυγούστου 2020).

                                                                  Μαρούσι,18-2-2020                                                                       Αρ. Πρωτ.: 62/7386  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κων/να ...

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 16759 έως 27.2.2020).

                                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,19 Φεβρουαρίου  2020                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 52/16759 ΤΗΛ ...