Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές εργασιών για την επισκευή της πόρτας των λεβήτων Α1 και Γ2 στο λεβητοστάσιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 730/7238 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως την Παρασκευή 3/11/2017.-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών17PROC002129337 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 23/10/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές σφραγισμένες προσφορές προμήθειας και εργασιών αντικατάστασης των υπαρχόντων δοχείων διαστολής με νέα, στο λεβητοστάσιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 731/7239 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως την Παρασκευή 3/11/2017.-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών17PROC002129518 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                                              Μαρούσι , 23/10/2017 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ...