Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ε.Κ.Α.Ε-Ο.Α.Κ.Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια                                                                                                     Μαρούσι     29/8/2018       Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΑΕ-ΟΑΚΑ) ανακοινώνει την ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην πισίνα του κοινού στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα περίπου δέκα έξι (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών.

                                                                Μαρούσι, 29/8/2018                                                                     Αρ. Πρωτ.: 538/15956  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κων/να ...