Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Τζαμιών,  σύμφωνα με την με αρ. 431/0616 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 31.08.2020)

                                                                             ΑΔΑ: 66O2469Η3Π-N32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Κατασκευή και Τοποθέτηση Παραθύρου Αλουμινίου  σύμφωνα με την με αρ. 432/0623 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών ( ημερομηνία υποβολής έως 31.08.2020)

                                                                               ΑΔΑ: 90ΚΗ469Η3Π-6ΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ...