Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες αποκατάστασης πλακιδίων και επισκευής αρμών στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την με αρ. 303/0356 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε. ( ημερομηνία υποβολης εως 20.07.2020)

                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΦ6469Η3Π-ΩΡΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   πωμάτων και ασφαλειών    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ, 16777  έως 15.07.2020)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                             Μαρούσι, 3  Ιουλίου  2020                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:299/16777 ΤΗΛ : ...