Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πλειοδοτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απομάκρυνση αχρήστων υλικών από το Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης». Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απομάκρυνση υλικών προς ανακύκλωση ή καταστροφή από τις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τη με αρ. 5.2,5.3 και 5.4 αποφάσεις της 29ης /28/01/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                                                                                              Μαρούσι , 12/04/2021 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση και την Επισκευή των wc στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2 του Προπονητηρίου του ΟΑΚΑ (εισηγ, 1487 ημερομηνία υποβολής εως 15.04.2021). Προϋπολογισμός 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    Ω5Ν6469Η3Π-1ΗΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                     Μαρούσι, 5 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση και τον Καλλωπισμό Σιντριβανιού του Περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ (εισηγ,0373 ημερομηνία υποβολής εως 12.04.2021). Προϋπολογισμός 6.500,00€ πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    9ΦΛΡ469Η3Π-ΖΞΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                     Μαρούσι, 1 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Προπονητηριο του ΟΑΚΑ (εισηγ, 1486 ημερομηνία υποβολής έως 12.04.2021)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο στο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου ...