Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών γαλβανισμένων διαμορφωμένων λαμαρινών επικάλυψης σε κατακόρυφα στοιχεία και μετώπες εξωτερικά του Κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 580/4826 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 19/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 07.10.2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών εικαστικών, πλαστικοποιημένων αυτοκόλλητων τοίχου από PVC, με λογότυπα και άλλες παραστάσεις σε συνολική επιφάνεια περίπου 370m2 στην είσοδο του κλ. Κολυμβητηρίου & στις πισίνες P4 & P5 , σύμφωνα με την με αρ. 573/4825 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 19/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                              Μαρούσι, 07.10.2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ιατρείου, κεντρικού σταδίου, μπάσκετ, ποδηλατοδρόμιου, κολυμβητηρίου, αγώνων, συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων όλων των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις με αρ. 746/15436 και 747/15435 εισηγήσεις του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας (ημερομηνία υποβολής έως 19/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 1.530,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                             Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας ...