Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  διατακτικών των έξι (6) ευρώ συνολικού κόστους 5.000,00€ εφαρμογής του άρθρ. 11 παρ2 της ΣΣΕ για το έτος 2021  ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου    (εισηγ,7331 έως 13.12.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 906/7331 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Κατάργηση και οριστική αποκατάσταση του προβλήματος των κατεστραμμένων φωτοσεισμών σε επιφάνεια 300m2 στον Περιβάλλοντα χώρο του Ποδηλατοδρομίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 14.000,00 πλέον ΦΠΑ.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                           ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση 80 τεμαχίων προκατασκευασμένων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τα κανάλια ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 876/3455 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 13/12/2021), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                          ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση (5) πέντε επαγγελματικών ταπέτων εισόδου στο κτήριο του Μπάσκετ, σύμφωνα με την με αρ. 881/3471 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 13/12/2021), προϋπολογισμού 1.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π

                                                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                          ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                             ...