Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες Αποκατάστασης στα Καταστρώματα των Κολυμβητικών Δεξαμενών του Ανοικτού και Κλειστού Κολυμβητηρίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 1.450,00€ πλέον ΦΠΑ.

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στην Διαύγεια ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υδραυλικού υλικού στο pavilion του περιβάλλοντα χώρου   του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ,3144 έως 18.08.22

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 5  Αυγούστου   2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         ...