Ασφάλεια

Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α.

Διοικητής: Τσαγκάρης Ηλίας, Αστυνόμος Β,  Τηλ.: 210 6849290

Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας : Τηλ. και Φαξ: 210 6849280

9ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών

Διοικητής: Αντιπύραρχος Τσαπούρας Ηλίας Τηλ. 2106829860

Υποδιοικητής: Επιπυραγός  Ζαμάνης Ιωάννης

Τηλ.: 210 6829850

Τηλ. Πυρασφάλειας : 2106829870

Τηλ. Γραμματείας Πυροσβεστικής: 2106829852