ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 7  Ιουλίου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:509/3063

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

                                     

                                                                                                   

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την δημιουργία χάρτη και μακέτας του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δημοσιων Σχεσεων   (εισηγ,3063 έως 18.07.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την δημιουργία  2.000 τεμ. χάρτη και μακέτας ΟΑΚΑ Ζ FOLD Mini map 78x108mm 6 panels ,στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους επισκέπτες ,σχολεία σύλλογων στο ΟΑΚΑ  :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 18/07/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 509/3063. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 19/07/2022 , ημέρα Τρίτη   στις 11.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 2.350,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ       τηλ.    210- 6868171 .

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                    ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ