ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  5/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του συνεργείου Ηλεκτρολόγων    στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 674/17145 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ,  μέχρι    16/10 /2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του συνεργείου Ηλεκτρολόγων,    σύμφωνα με το υπ’ αρ.  674/17145 Υπηρεσιακό Σημείωμα Προμήθειας Υλικών του αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

1 ΛΑΜΠΕΣ SYLVANIA PL 1800 LUMEN 26W   150
2 ΛΑΜΠΕΣ SYLVANIA PL 1800 LUMEN 18W   80

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  16/10/2017 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  674/17145.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ