24/10 Δείπνο εταιρείας TOURGATS-LTD

Η εταιρεία TOURGATS  LTD – Τουριστικές Επιχειρήσεις   διοργάνωσε για τους πελάτες της δείπνο με ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στο χώρο του Ποδηλατοδρομίου του Ο.Α.Κ.Α..