«Τρέξιμο- Διαδρομή 500μ,  1χλμ, 1,5χλμ, 2χλμ, 2,5χλμ- Μέτρηση AIMS.