Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σημαιών  για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κεντρικού Σταδίου   (εισηγ,6394 έως 30.09.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:671/6394 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σημαιών  για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κεντρικού Σταδίου   (εισηγ,6394 έως 30.09.21) Το ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής για σβήσιμο συνθημάτων σε διάφορους χώρους του Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 632/3360 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 27/09/2021), συνολικού προϋπολογισμού 980,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                                                                                                            Μαρούσι, 17.09.2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. Σιώκη                                                                                                                                                               Αρ.Πρωτ.: 632/3360                                                                                                                                      ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414 ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών βαφής για σβήσιμο συνθημάτων σε διάφορους χώρους του Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με ...

Read More »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 1090 ημερομηνία υποβολής έως 13.09.2021), προϋπολογισμού 13.850,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  616/1090. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                           ΑΔΑΜ: 21PROC009148192   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 1090 ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 1090 ημερομηνία υποβολής έως 06.09.2021), προϋπολογισμού 13.850,00 πλέον ΦΠΑ (ΑΚΥΡΩΣΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  616/1090. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                              ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας(εισηγ,15433 έως 27.08.21), προϋπολογισμού 7.500,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       971Ξ469Η3Π-3Κ3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 10 Αυγούστου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                             Αριθμ.Πρωτ.: 602/15433 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                 ΑΔΑΜ  21PROC009055486     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του Τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας(εισηγ,15433 έως 27.08.21), προϋπολογισμού 7.500,00€.   Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ...

Read More »

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών άρδευσης    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,3259 έως 12.08.21

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 588/3259 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                               Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών άρδευσης    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,3259 έως 12.08.21) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος ...

Read More »

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών ποτίσματος     ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,3258 έως 12.08.21)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 587/3258 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ειδών ποτίσματος     ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου    (εισηγ,3258 έως 12.08.21) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή του Μηχανισμού Αυτόματης Πληρωσης Δεξαμενής Πλήρωσης (εισηγ. 15075 ημερομηνία υποβολής έως 05.08.2021), προϋπολογισμού 2.950,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :  572/15075. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                              ΠΡΟΣ: Όλους ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαμετρητή ενέργειας τριφασικός 63Ασύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ(αρ. εισηγ,529/0900/05-07-2021).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                     Μαρούσι,19/07/2021                              Αριθμ.Πρωτ529/0900ΤΗΛ : 210-6834569       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΚΟΙΝ:H-Μ Εγκαταστάσεων                                                                                               Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαμετρητή ενέργειας τριφασικός 63Ασύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ(αρ. εισηγ,529/0900/05-07-2021).     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαενός κρουστικού εκτοξευτήρα μεγάλης ακτίνας έως 32 μέτρα με κύπελο υποδοχής χλοοτάπητα, πλήρους κύκλου αυτοανυψούμενος,σύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.(αρ. εισηγ,579/3256/19/07/2021).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,26/07/2021                              Αριθμ.Πρωτ.579/3256ΤΗΛ : 210-6834569       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΚΟΙΝ: Τμήμα Πρασίνου                                                                                                 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαενός κρουστικού εκτοξευτήρα μεγάλης ακτίνας έως 32 μέτρα με κύπελο υποδοχής χλοοτάπητα, πλήρους κύκλου αυτοανυψούμενος,σύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.(αρ. ...

Read More »