Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του τμήματος Διαχείρισης Υλικού (αρ. εισηγ, 94/0038/95/0037/96/0036/01/02/2021) .

                                                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,25/02/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.94/0038 95/0037 96/0036                                     ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  ΚΟΙΝ: Γενική Διεύθυνση                                                                   ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τοποθέτηση Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α’) του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την με αρ. 21/1350 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων ( ημερομηνία υποβολής εως 05.03.2021),προυπολογισμού 1700.00€ + ΦΠΑ

ΑΔΑΜ:21PROC008180465 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να ΤΗΛ : 210-6834569           Ανάρτητεο στο site OAKA  Ανάρτητεο στο Διαδίκτυο ΚΗΜΔΗΣ  Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 21 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας ΑΔΑ: 906/6ΩΒ3469Η3Π-ΟΙΦ Αριθμ.Πρωτ.: 21/1350.   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                           ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης   ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τοποθέτηση Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α’) του ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων  για τις ανάγκες του τμήματος συντήρησης μηχανημάτων   του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση   του τμήματος  (εισηγ,0968 έως 05.03.21)

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 97/0968 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                       21PROC008180115   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων  για τις ανάγκες του τμήματος συντήρησης μηχανημάτων   του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση   του τμήματος  (εισηγ,0968 έως ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) Κοντάρια για σημαίες ξύλινα 2.20cm 8(οκτώ)τεμάχια, β) βάσεις δαπέδου για ξύλινα κοντάρια 8(οκτώ) τεμάχια, γ) σημαίες Ελληνικές 1.00χ1.35 4 (τέσσαρα) τεμάχια, δ)σημαίες Ευρωπαικής Ένωσης 1,00χ1,35 4(τέσσερα) τεμάχια, ε) σημαίες Ο.Α.Κ.Α 1,00χ1,35 4 (τέσσερα) τεμάχια, στ) σημαίες Ολυμπιακών αγώνων 1,00χ1,35 4(τέσσερα)  τεμάχια σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Διαχείρησης Υλικού  (αρ. εισηγ, 93/0035/26/01/2021) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,19/02/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.93/0035                                     ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                           ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) Κοντάρια για σημαίες ξύλινα 2.20cm 8(οκτώ)τεμάχια, β) βάσεις δαπέδου για ξύλινα κοντάρια 8(οκτώ) τεμάχια, γ) σημαίες Ελληνικές 1.00χ1.35 4 (τέσσαρα) τεμάχια, ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρηση Μηχανημάτων (εισηγ,0971 έως 26.02.21)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 81/0971 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                               21PROC008165503   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 1(μίας) τηλεόρασης smart tv 42’, β) Router και εξοπλισμός για internet σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Γενικής Διεύθυνσης (αρ. εισηγ, 29/4530/29/01/2021) έως18/02/2021).

                                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,05/02/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.25/684                                     ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                           ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                      Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 1(μίας) τηλεόρασης smart tv 42’, β) Router και εξοπλισμός για internet σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Γενικής ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων  για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων   του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση     του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,0860 έως 18.02.21)

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 28/0860 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  21PROC008115913                                             Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων  για τις ανάγκες των ηλεκτρολόγων   του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση     του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,0860 έως 18.02.21) Το ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και επισκευή ηλεκτρολογικών πίλαρ στον περιβάλλοντα χώρο   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ,0864 έως 18.02.21) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  :

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 22/0864 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                            21PROC008113565   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και επισκευή ηλεκτρολογικών πίλαρ στον περιβάλλοντα χώρο   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων    (εισηγ,0864 έως 18.02.21) Το Ολυμπιακό Κέντρο ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Πλεξιγκλας στις Εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ (εισηγ,1341 ημερομηνία υποβολής εως 19.02.2021). Προϋπολογισμός  2.500,00€ πλεον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     21PROC008112492 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.:  15/1341. ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 19PROC004857124     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Πλεξιγκλας στις Εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ (εισηγ,1341 ημερομηνία υποβολής εως ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά εργαλείων του Συνεργείου του ΟΑΚΑ (εισηγ,1333 ημερομηνία υποβολής εως 19.02.2021). Προϋπολογισμός  1.150,00€ πλεον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            21PROC008112351 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                       Αριθμ.Πρωτ.:  767/1333.                                                             ΑΔΑΜ: 19PROC004857124     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενου   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά εργαλείων του Συνεργείου του ΟΑΚΑ (εισηγ,1333 ημερομηνία υποβολής εως 19.02.2021). Προϋπολογισμός  1.150,00€ ...

Read More »