Προσκλήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Πατήστε εδώ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΝΝΙΣ 2022       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΝΝΙΣ 2022   Πατήστε εδώ    Προκηρυξη ΤΕΝΝΙΣ2022          Προκηρυξη ΤΕΝΝΙΣ2022

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρηση & Μηχ/των (εισηγ,3420 έως 5.01.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος Μαρούσι, 27 Δεκεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριθμ.Πρωτ.: 979/3420 ΤΗΛ : 210-6834569 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  21PROC009844630 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρηση & Μηχ/των (εισηγ,3420 έως 5.01.22) Το Ολυμπιακό ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την μεταφορά και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης τζαμαρίας που βρίσκεται στην είσοδο του Προπονητηρίου, σύμφωνα με την με αρ. 737/3394 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 07/01/2022), προϋπολογισμού 950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                             Μαρούσι,24.12.2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 737/3394 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την μεταφορά και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης τζαμαρίας που βρίσκεται στην είσοδο του Προπονητηρίου, σύμφωνα με την με αρ. 737/3394 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων   (ημερομηνία υποβολής ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση πέντε θυρόφυλων  σε εσωτερικούς χώρους του Κεντρικού Σταδίου (αποδυτήρια και wc), σύμφωνα με την με αρ. 387/4808 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων (ημερομηνία υποβολής έως 07/01/2022), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                            ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                                             Μαρούσι,24/12/2021                                                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 387/4808                                                                                                                                          ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                      20PROC006941414 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση πέντε θυρόφυλων  σε εσωτερικούς χώρους του Κεντρικού Σταδίου (αποδυτήρια και wc), σύμφωνα με την με αρ. 387/4808 εισήγηση του ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων για την  ανάσχεση  αυτών στην Ανατολική είσοδο του Μπάσκετ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 6.500,00 πλέον ΦΠΑ.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. :  964/3478 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                                                                   21PROC009837306   ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο     ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων για την  ανάσχεση  αυτών στην Ανατολική είσοδο του ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 3110 ημερομηνία υποβολής έως 07.01.2022), προϋπολογισμού 13.850,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           67ΝΙ469Η3Π-50Μ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                     Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ. Πρωτ. :  972/3110. ΤΗΛ : 210-6834569                                                                           ΑΔΑΜ: 21PROC009834176   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 3110 ημερομηνία υποβολής έως ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την  διαμόρφωση, την βελτίωση και την ανακαίνιση της αίθουσας Τύπου στο Ποδηλατοδρόμιο», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 5.500,00 πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  971/3483 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                                                          21PROC009832743 2021-12-24     ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο     ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την  διαμόρφωση, την βελτίωση και την ανακαίνιση ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και επισκευές των πάγκων αθλητών στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 4.000,00 πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :  217/4563 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                                                                                                                            21PROC009724447     ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο     ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και επισκευές των πάγκων αθλητών στα βοηθητικά γήπεδα Κ1 και Κ2», με ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Laptop   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,0745 έως 14.12.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 916/0745 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους    Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Laptop   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,0745 έως 14.12.21) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Laptop   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  (εισηγ,17234 έως 14.12.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 917/17234 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ...

Read More »