Προσκλήσεις

Αναφορικά με την δημοσιευθείσα υπ αριθμ.264/28.2.2020 Διακήρυξη του «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ», σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης / αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών ορίσθηκε η 13.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ/ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΘΜ. 06/1703/23-03-2020/266 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ Δ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

«Σε συνέχεια εντολής της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ  , ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους  ότι   η  νέα  ημερομηνία λήξης  υποβολής των  προσφορών  του με αρ. πρωτ. 06/1703/23-03-2020/ αρ.διακ. 266 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά τη  συντήρηση-επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού  Κέντρου Αθηνών  «Σπύρος Λούης» είναι  η  Παρασκευή 15/05/2020  και ώρα 14:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται  στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ 12-12-17σύμφωνα με την (εισηγ, 111/16325 έως 11-05-2020 )του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου                Μαρούσι  06-05-2020 ΤΗΛ : 210-6834569                                                             ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ 12-12-17σύμφωνα με την (εισηγ, 111/16325 έως 11-05-2020 )του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των κάτωθι υλικών ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑ 12-12-17 600kg      Οι ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ασφάλειας μαχαιρωτής για τους πίνακες των αντλιών στο Ο.Α.Κ.Α , σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 16770 έως 14.05.2020)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                   Μαρούσι, 5  Μαΐου  2020                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:120/16770 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                            Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   προμήθεια   ασφάλειας μαχαιρωτής για τους πίνακες των αντλιών    στο  Ο.Α.Κ.Α    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 16770 έως ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων ST8E-1.2M στο Ο.Α.Κ.Α , σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 16760 έως 13.05.2020)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                   Μαρούσι, 5  Μαΐου  2020                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:112/16760 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                            Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   προμήθεια  λαμπτήρων ST8E-1.2M   στο  Ο.Α.Κ.Α    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 16760 έως 13.05.2020) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χρονοδιακοπτών μονοφασικούς στο Ο.Α.Κ.Α , σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 16771 έως 12.05.2020)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                       Μαρούσι, 5  Μαΐου  2020                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:141/16771 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                            Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   προμήθεια χρονοδιακοπτών μονοφασικούς  στο  Ο.Α.Κ.Α    ,   σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ, 16771 έως 12.05.2020) Το Ολυμπιακό Κέντρο ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση ηλεκτρικού πινάκα πφ2.1 στο μηχανοστάσιο νέας δεξαμενής στο Ο.Α.Κ.Α , σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 16765 έως 13.05.2020)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                       Μαρούσι, 5  Μαΐου  2020                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.:124/16765 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                        ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   αντικατάσταση ηλεκτρικού πινάκα πφ2.1 στο μηχανοστάσιο νέας δεξαμενής  στο  Ο.Α.Κ.Α    ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο όχημα των κηπουρών , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Συντήρηση Μηχανημάτων (εισηγ, 159 έως 12.5.20).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                    Μαρούσι,5 Μαΐου   2020                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 107/0159 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                            ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                        ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  μπαταριών για το ηλεκτροκίνητο όχημα των κηπουρών   , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  Συντήρηση Μηχανημάτων    (εισηγ, 159 έως 12.5.20). ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση χαλαζιακής άμμου των (3) φίλτρων των κολυμβητικών δεξαμενών Ρ2 και Ρ3 του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,0057 έως 8.05.20)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 29 Απριλίου  2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 158/0057 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους  ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                                                                   20PROC006633837   ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση χαλαζιακής άμμου των (3)  φίλτρων των  κολυμβητικών  δεξαμενών  Ρ2 και Ρ3     του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,0057 έως 8.05.20) Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ...

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την απολύμανση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (εισηγ., 0259 έως 30.04.20).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                 Μαρούσι, 8 Απριλίου  2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 143/0259 ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                        ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                              ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης                                                                                                           20PROC006543520                                                                                                Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την   απολύμανση των εγκαταστάσεων του  ΟΑΚΑ, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών  (εισηγ., 0259 έως 30.04.20). Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί ...

Read More »