Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (CPV: 39110000-6)

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞ.ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 0639 Πατήστε εδώ ΤΕΥΔ_0639

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.Κ.Α.Ε ΤΟΥ ΟΑΚΑ. (CPV: 38000000-5)

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ_ΠΑΓΚΩΝ_4552 Πατήστε εδώ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πατήστε εδώ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Read More »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΑΚΑ. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 31681410-05)

Για την διακύρηξη πατήστε εδώ. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Read More »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών Η/Υ

Ορθή Επανάληψη λίστας Περιφερειακών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Η/Υ. Παρακαλούνται οι Προμηθευτές να ενημερωθούν με την ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και να συμπληρώσουν τον ανανεωμένο πίνακα. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Διακήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΤΕΥΔ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BMS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Διακήρυξη Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΤΕΥΔ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΏΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ (CPV: 24962000-5)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη  

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 50511000-0)

Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τους Πίνακες Εργασιών  

Read More »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Ανακοίνωση Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα κυλικεία του Κολυμβητηρίου που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή, σας ενημερώνουμε ότι αλλάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/12 και ώρα 11:00. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Επαναπροκήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Π10 Model. Κάντε κλικ εδώ για ...

Read More »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Προκήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Σχέδιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού 2106868142,2106868144 Τα ποσά των εγγυήσεων που απαιτούνται από τη διακήρυξη, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν  να τα καταθέσουν στο ταμείο του ΟΑΚΑ ,*αντί αυτού*, θα πρέπει να κατατεθούν στους κάτωθι λογαριασμούς του OAKA

Read More »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Επαναπροκήρυξη

Read More »