Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας & Εγκατάστασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Βελτίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών – ΟΑΚΑ» συνολικού προϋπολογισμού 17.493.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη διακήρυξη.

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ANΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» CPV: CPV:90900000-6(ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη διακήρυξη

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (CPV: 39110000-6)

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞ.ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 0639 Πατήστε εδώ ΤΕΥΔ_0639

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ε.Κ.Α.Ε ΤΟΥ ΟΑΚΑ. (CPV: 38000000-5)

Πατήστε εδώ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ_ΠΑΓΚΩΝ_4552 Πατήστε εδώ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πατήστε εδώ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Read More »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΑΚΑ. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 31681410-05)

Για την διακύρηξη πατήστε εδώ. Για το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Read More »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών Η/Υ

Ορθή Επανάληψη λίστας Περιφερειακών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Η/Υ. Παρακαλούνται οι Προμηθευτές να ενημερωθούν με την ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ και να συμπληρώσουν τον ανανεωμένο πίνακα. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Διακήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΤΕΥΔ. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BMS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη Διακήρυξη Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ΤΕΥΔ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΏΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ (CPV: 24962000-5)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη  

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 50511000-0)

Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε τους Πίνακες Εργασιών  

Read More »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

Ανακοίνωση Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα κυλικεία του Κολυμβητηρίου που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή, σας ενημερώνουμε ότι αλλάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/12 και ώρα 11:00. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Επαναπροκήρυξη. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ Π10 Model. Κάντε κλικ εδώ για ...

Read More »