Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤON ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2019,2020,2021, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 79212100-4) ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (15296) 2020 (2) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

Read More »

Αναφορικά με την δημοσιευθείσα υπ αριθμ.264/28.2.2020 Διακήρυξη του «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ», σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης / αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών ορίσθηκε η 13.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα σεμιναρίων της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.

    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV: 43328000-8)

Read More »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

2ος ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (2)

Read More »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο.Α.Κ.Α. “ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ” ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

TELIKO 16 ΓΗΠΕΔΑ

Read More »

τίτλο «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

Read More »

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV ) : 79713000-5.

DIAKIRIXI_FILAXI_2020 (2)

Read More »

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης».

PROKIRIXI_DIAKIRIXI_KATHARIOTITAS_2020

Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 2019

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΏΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ (CPV: 24962000-5)

Τ.Ε.Υ.Δ ΧΗΜΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ XHMIKA ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2019  

Read More »