Home / Προσκλήσεις / Διαγωνισμοί / Διαγωνισμοί / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ »

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (Ο.Α.Κ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Ανοιχτο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, επιλογής αναδόχου για την επισκευή της στεγανοποίησης δύο τμημάτων στην οροφή του Προπονητηρίου ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (1.058 τ.μ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 23.276,00€ πλέον ΦΠΑ (22€ /τ.μ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών, που συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού ή του Τύπου του Ο.Α.Κ.Α.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., μέχρι την Δευτέρα 27/07/20 και ώρα 14.30.

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά τις 27-07-2020 και ώρα 14:30:00, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται, ως εκπρόθεσμες.

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Κατεβάστε από εδώ το ΤΕΥΔ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ