Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Πριονοκορδέλας Ξυλου τυπου AGAZZANI 700 σύμφωνα με την με αρ. 28/1310 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων ( ημερομηνία υποβολης εως 05.04.2021), προυπολογισμός εργασιών 1.800,00 πλεον ΦΠΑ

                                                                             ΑΔΑ: ΩΙΥΤ469Η3Π-ΑΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για τη προμήθεια & τοποθέτηση παραδοσιακών επιστήλιων κάδων και τσιμεντένιων πάγκων (παγκάκια)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κων/να Παπαγιαννίδου                          ΤΗΛ : 210-6850205    Μαρούσι 22-3-2021  Αρ. ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Αδρανών Υλικών (εισηγ,1466 & 1454 ημερομηνία υποβολής εως 29.03.2021). Προϋπολογισμός  1.800,00€ πλεον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           21PROC008308222 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 19 Mαρτίου ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: α)1(ένα)Facom θήκη με 7 κλειδιά άλλεν με λαβή,β)1(ένα) Facom κασσετίνα με καστάνια ½ και ¼ υψηλής αντοχής με ρόδες που περιλαμβάνει:καστάνια ¼ με στρογγυλή κεφαλή-καρυδάκια-προέκταση-σταυρό-κατσαβιδολαβή-καστάνια1/2-καρυδάκια SH1027mm προέκταση-σταυρό-κασετίνα και θήκη Mbox μεσαίου μεγέθους,γ1(ένα))Fαcom σετ 12 γερμανοπολύγωνων κλειδιών,δ)1(ένα)Facom Fs450 εργαλειοθήκη υψηλής αντοχής με ρόδες, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ (αρ. εισηγ, 129/0082/2021)

                                                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,17/03/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.129/0082                                     ΤΗΛ : 210-6834569       ...