Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Αισθητική Αναβάθμιση της Εισόδου του Ολυμπιακού Σταδίου στην Πύλη «Α»’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 8.300,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04/07/2022 ώρα 14:30.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στo ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΕΥΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                           Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια Μειωτών Ταχύτητας και Πλαστικών Κολωνακίων, σύμφωνα με την εισήγηση 446/2001 του τμήματος Δομικών Έργων και με CPV: 34923000-3, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.200,00€ πλέον ΦΠΑ». Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 30.06.2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στo ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                        ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Μετατροπή του κυκλικού επιδαπέδιου φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο (δίπλα στην Φοντάνα) σε παρτέρι με ελιά και τσιμεντένιο καθιστικό με επιφάνεια διαμόρφωσης περίπου 50m2», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την εισήγηση 447/2006 του τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., Προϋπολογισμού 5.200,00€ πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                           Μαρούσι, ...

Διακήρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κατω των ορίων ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με κριτήριο Ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Πατήστε εδώ: Διακήρυξη ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ22 1558