Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 708/3353 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 18/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση διαμορφωμένων τεμαχίων μελαμίνης σε μεταλλικό σκελετό τραπεζιών, σύμφωνα με την με αρ. 720/3365 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 18/10/2021), προϋπολογισμού 3.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση υαλοπινάκων σε διάφορους χώρους του Ο.Α.Κ.Α. , σύμφωνα με την με αρ. 710/3370 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 18/10/2021), προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κάθετης ανύψωσης με τη χρήση του υπάρχοντος φρεατίου και καινούργιες πόρτες στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την με αρ. 681/0734 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (ημερομηνία υποβολής έως 04/10/2021), συνολικού προϋπολογισμού 16.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας ...