Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για tην «Προμήθεια Αντλιών χημικών », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 1.705,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 21/11/2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την λειτουργική αποκατάσταση αυτομάτου λειτουργίας BMS του αρδευτικού μηχανοστασίου ΤP4 των εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 6.590,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων (εισηγ.1574 /6.9.2022)

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Προμήθεια Ημερολογίων για όλες τις ανάγκες του Προσωπικού των Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 700,00€ πλέον ΦΠΑ.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ              ΤΜΗΜΑ:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή , σέρβις και ανταλλακτικά σκούπας καθαρισμού Mariner Navigator II , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου (εισηγ,3521 έως 31.10.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γνήσιων μελανιών για τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης (εισηγ.1520 έως 31.10.22)

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) κλειδαριές με κλειδί 5 τεμάχια β) κλειδαριές θυρών αλουμινίου 4 τεμάχια, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του τμήματος Αθλητικών Χώρων (αρ. εισηγ, 600/0585/06/09/2022)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...