Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο του τμήματος Δομικών    του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων   (εισηγ,4832 έως 27.07.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                  Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 531/4832 ΤΗΛ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 518/4831 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), συνολικού προϋπολογισμού 1.350,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την αυτόματη άρδευση χλοοταπήτων στην περίμετρο του Κεντρικού Σταδίου και του Πάρκινγκ VIP σύμφωνα με την με αρ. 530/3254 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), προϋπολογισμού 960,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Πλαστικού Δαπέδου, σύμφωνα με την με αρ. 164/0648 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων  ( ημερομηνία υποβολής έως 23.07.2021), προϋπολογισμός 15.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                         Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2021 ...