Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 300 μέτρα εύκαμπος σωλήνας ποτίσματος 1’’ βαρέως τύπου(λείος), β) ρακόρ μεταλλικά αρσενικό-θυληκό 1’’ 10+10 τεμάχια, γ) Σφικτήρες 1’’ 30τεμάχια, δ) Στατική εκτοξευτήρες ¾ irritrol ακροφύσιο 15Α , σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.  (αρ. εισηγ, 400/1245/25/0515/2021) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,08/06/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.400/1245                                     ΤΗΛ : 210-6834569         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων αλουμινίου 25mm με τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα στήριξης αυτών. Η συνολική επιφάνεια είναι περίπου 80m². Η ακριβής επιμέτρηση των διαστάσεων θα γίνει από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την με αρ. 297/4589 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 07/06/2021), προϋπολογισμού 1.450,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                 Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαενός φορητού υπολογιστή(κατά προτίμηση Dell ήHp) με τις παρακάτω ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   σύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του ΟΑΚΑ(αρ. εισηγ,372/7850/12-05-2021).

                                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                  Μαρούσι,27/05/2021                              Αριθμ.Πρωτ.372/7850ΤΗΛ : 210-6834569 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 20 τηλεφωνικών συσκευών τύπου ALKATEL-T56 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:Ενδεικτικός τύπος  ALCATELT56

                                                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,27/03/2021                              Αριθμ.Πρωτ.373/4622ΤΗΛ : ...