Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 200 τεμ. usb με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την με αρ. 520/0439 εισήγηση του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), προϋπολογισμού 861,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθειαμετρητή ενέργειας τριφασικός 63Ασύμφωνα με την εισήγησητου τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ(αρ. εισηγ,529/0900/05-07-2021).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                     Μαρούσι,19/07/2021                              Αριθμ.Πρωτ529/0900ΤΗΛ : 210-6834569   ΠΡΟΣ: ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα για κολυμβητικές δεξαμενές  50 μέτρων   του  κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου (εισηγ,0335 έως 22.07.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 15 Ιουλίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 496/0335 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Μεταφορά και Τοποθέτηση ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ αποτροπής εισόδου σύμφωνα με την με αρ. 329/4595 εισήγηση του τμήματος Συντηρησης Κατασκευών  ( ημερομηνία υποβολής έως 20.07.2021)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                ...