Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για εργασίες αποκατάστασης τμημάτων Επιχρισμάτων και Οπλισμού στην εγκατάσταση του Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την με αρ. 353/0601 εισήγηση του τμήματος Συντήρησης και Κατασκευών Δ.Ε. ( ημερομηνία υποβολης εως 30.07.2020)

                                                                             ΑΔΑ: ΨΠΔΤ469Η3Π-2ΩΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Αγορά αδειών office 365, την Ετήσια φιλοξενία και την Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση, σύμφωνα με την με αρ. 352/15792 εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης. ( ημερομηνία υποβολής εως 24.08.2020)

ΑΔΑ: ΩΓΩΗ469Η3Π-Ε9Χ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ...