Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για Εργασίες Επαναχρωματισμού εξωτερικών επιφανειών, επιχρισμάτων και σιδηρών επιφανειών στον περιβάλλοντα χωρο του ΟΑΚΑ (εισηγ,16664 ημερομηνία υποβολης εως 09.06.2020)

                                                                                         ΑΔΑ: ΨΗΨΤ469Η3Π-8ΣΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                     Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ...

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πανιού Τραμπολίνο σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του τμήματος Κολυμβητηρίου (εισηγ,7392 έως 4.06.20)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 25  Μαΐου  2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: ...