Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση και τον Καλλωπισμό Σιντριβανιού του Περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ (εισηγ,0373 ημερομηνία υποβολής εως 12.04.2021). Προϋπολογισμός 6.500,00€ πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    9ΦΛΡ469Η3Π-ΖΞΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                     Μαρούσι, 1 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στο Προπονητηριο του ΟΑΚΑ (εισηγ, 1486 ημερομηνία υποβολής έως 12.04.2021)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                    Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο στο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμηθεια και Τοποθετηση Υλικών Στεγανοποίησης στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ (εισηγ,1334 ημερομηνία υποβολής εως 12.04.2021). Προϋπολογισμός 14.000,00€ πλεον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                        ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                     Μαρούσι, 31 Mαρτίου ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή Πριονοκορδέλας Ξυλου τυπου AGAZZANI 700 σύμφωνα με την με αρ. 28/1310 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων ( ημερομηνία υποβολης εως 05.04.2021), προυπολογισμός εργασιών 1.800,00 πλεον ΦΠΑ

                                                                             ΑΔΑ: ΩΙΥΤ469Η3Π-ΑΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                           Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...