Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για  την Προμήθεια τριών  αντικυμματικών διαδρομών 25 μέτρων (εισ. 4937 ημερομηνία υποβολής έως 03.05.2022), προϋπολογισμού 2.100,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           ΛΨΨ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                               ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. « ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ » (CPV: 50000000-5)

Πατήστε εδώ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ (4704)