Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια και μεταφορά επτά (7) πιστοποιημένων μπαρών πανικού τύπου CISA»,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 03/01/2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        ΤΜΗΜΑ:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Δημιουργία, εκτύπωση και τοποθέτηση εικαστικού «Time Line» με την ιστορία του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ  (εισηγ.2145/25-11-2022).

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                  Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Μεταφορά του γλυπτού ‘ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ’ σε άλλη θέση, κατασκευή νέας βάσης και επανατοποθέτηση στου γλυπτού στη νέα του θέση»,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 03/01/2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        ΤΜΗΜΑ:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση συρόμενων θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου και διπλών υαλοπινάκων στο φυλάκιο της Κεντρικής Πύλης Α’»,   με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 02/01/2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        ΤΜΗΜΑ:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  προμήθεια και εγκατάσταση σταθεροποιητών τάσης UPS στα τρία μηχανοστάσια (ανοικτών, κλειστών δεξαμενών και δεξαμενής P10)  στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 11.300,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων (εισηγ.1664/7-12-2022).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εσωτερικού Αναβατορίου Κλίμακας με ευθεία Πλατφόρμα MASHA(Τουρκίας), στο Ποδηλατοδρόμιο»,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 6.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 02/01/2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...