Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την μεταφορά 16 πλαστικών στηθαίων οδών  τύπου New Jersey, για την ρύθμιση και ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, σύμφωνα με την με αρ. 54/3490 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 14/02/2022), προϋπολογισμού 950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο    ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    ΚΜαρούσι, 03 Φεβρουαρίου 2022ΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης αμμοβολής για 58 m2 στα κοινόχρηστα γυμναστήρια, στο γραφείο κλειδούχων και στο αρχείο ΕΟΚΑ, σύμφωνα με την με αρ. 46/4942 εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου ( ημερομηνία υποβολής έως 14/02/2022), προϋπολογισμού 986,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο    ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                    ΚΜαρούσι, 03 Φεβρουαρίου 2022ΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για προμήθεια «Επαγγελματικού Φωτοτυπικού Μηχανήματος (lazer – wifi – A4 A3 – Έγχρωμο)», με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                           ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  κολυμβητικών διαδρομών 50μ  για τις ανάγκες   στις κολυμβητικές δεξαμενές του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητήριου  (εισηγ,4913 έως 14.02.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 2 Φεβρουαρίου   2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 35/4913 ...