Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής κάλυψης στην πισίνα του κοινού στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα έξι  (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών.

                                                                                                                          Μαρούσι,31 /01 /2022                                                                             Αρ. Πρωτ.: 984/4919  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κλειστές σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή  ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στο πρόγραμμα άθλησης κοινού  στην εγκατάσταση Κολυμβητηρίου στο Ο.Α.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα έξι  (16) μηνών ημερολογιακή κάλυψη και πραγματική δέκα πέντε (15) μηνών.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                               Μαρούσι ,31-1-2022 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καστόρας Νικόλαος                                                                                                           Αρ.Αριθμ.982/4918                                                                                     ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τρίμηνη Συντήρηση  των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ. 3038 ημερομηνία υποβολής έως 02.02.2022), προϋπολογισμού 21.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           9Ξ2Φ469Η3Π-9ΙΞΑ: 61Σ6469Η3Π-ΛΨΨ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Ανάρτητεο στο site OAKA Ω5Ν469Η3Π-1ΗΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας  ...