Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας συναγερμού στο ΠΦ4 στον περιβάλλοντα χώρο  του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,15084 έως 4.08.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 28  Ιουλίου   2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:536/15084 ΤΗΛ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια και Μεταφορά Πλαστικών Στηθαίων τύπου New Jersey» , σύμφωνα με την με αρ. 158/3630 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής προϋπολογισμού 1.480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (CPVS: 34928300-1 Στηθαία Ασφαλείας), καταληκτική ημερομηνία προσφορών  έως 08/08/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Ανάρτητεο Διαδίκτυο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 28/07/2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                            Αριθμ. ...