Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Κατασκευή και Τοποθέτηση σε ειδικά διαμορφωμένο panel αλουμινίου, σε κλειστούς φακέλους και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών 27.05.2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                         ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                                       Ανάρτητεο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                                 Μαρούσι, 17 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 600 kg κοκκώδες σύνθετο λίπασμα 12-12-17 ή παρόμοιας σύνθεσης, σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Πρασίνου (αρ. εισηγ, 349/1952/07/05/2022) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                           Μαρούσι,16/05/2022                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ,349/1952                                     ΤΗΛ : 210-6834569       ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή μονάδων (modules) AZ-LU247B PANASONIC  για τους πίνακες αποτελεσμάτων  του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,1392 έως 19.05.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 13 Μαΐου   2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:308/1392 ΤΗΛ ...