Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ σύμφωνα με την (εισηγ, 376/0015 έως 31.07.2020) του τμήματος ΔΙΑΧ/ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Κων/να Παπαγιαννίδου Μαρούσι 27/07/2020 ΤΗΛ : 210-6834569 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για Αγορά και Εγκατάσταση Καζανακίων και Λεκανών WC, στο Κολυμβητηριο σύμφωνα με την με αρ. 384/16733 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020)

                                                                             ΑΔΑ: 6ΒΧ2469Η3Π-ΚΘΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την  Ευθυγράμμιση δικτύου αναρρόφησης Αντλιών γέφυρας Ε  του κλειστού Κολυμβητήριου σύμφωνα με την με αρ. 382/16725 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020)

ΑΔΑ: Ψ6Τ5469Η3Π-ΜΦΨ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Συντήρηση Μηχανημάτων τύπου split σύμφωνα με την με αρ. 381/0101 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολης εως 04.08.2020)

                                                                             ΑΔΑ: Ψ6Τ5469Η3Π-ΜΦΨ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Ανάρτητεο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ...