Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ με ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΥΣΗ, σύμφωνα με την με αρ. 704/0311 εισήγηση του Υπευθύνου του Κολυμβητήριου  ( ημερομηνία υποβολής έως 17.12.2020)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            20PROC007798612ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                   Μαρούσι, 08 /12/2020 ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών – έργου, διάρκειας ενός (1) έτους για την υποβοήθηση της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΑΚΑ καθώς και των Υπηρεσιών του Νομικού Τμήματος του ΟΑΚΑ.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                                         Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου  2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                               ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων PHILIPS , σύμφωνα με τις εισηγήσεις του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,16796 & 16799 έως 10.12.20)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου  2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: ...