Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού παραθύρου αλουμινίου, εσωτερικού χώρου, διαστάσεων περίπου 150Χ200cm, με υαλοπίνακα ανοιγόμενο, ασφαλείας, σύμφωνα με την με αρ. 809/3458 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 06/12/2021), προϋπολογισμού 850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                        ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                   Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                             ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την μεταφορά 50 τεμ. κώνων κυκλοφορίας από εύκαμπτο pvc με βαριά λαστιχένια βάση ύψους 70 cm, βάση 35Χ35cm και βάρους άνω των 3,0 k.g., σύμφωνα με την με αρ. 868/3475 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων, προϋπολογισμού 980,00€ ( ημερομηνία υποβολής έως 06/12/2021

                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Καστόρας                                                 Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, 1) 15 λουκέτακοντόλαιμαmaster,2) 15 λουκέτα μακρύλαιμαmaster, 3) 30 αλυσίδες μισού μέτρου έκαστη, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ,857/4980/04/11/2021).

                                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,23/11/2021                              Αριθμ.Πρωτ.857/4980ΤΗΛ : 210-6834569 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σημαιών      ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Διαχείρισης Υλικού ,0049 έως 6.12.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 858/0049 ...