Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το στήσιμο κυλιόμενης σκαλωσιάς ( πύργος κυλιόμενος με πλατφόρμα εργασίας) στο κλειστό Κολυμβητήριο, σύμφωνα με την αριθμ. 932/4412 εισήγηση του τμήματος Μελετών, έως 18/12/2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 12/12/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το στήσιμο κυλιόμενης σκαλωσιάς ( πύργος κυλιόμενος με πλατφόρμα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή –αντικατάσταση φωτοκύτταρου ανελκυστήρα, στην αίθουσα τύπου του Μπάσκετ, σύμφωνα με την αριθμ. 911/4078 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 16/12/2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 10/12/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή –αντικατάσταση φωτοκύτταρου ανελκυστήρα, στην...

:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή CHILLER (μηχάνημα παραγωγής ψυχρού νερού ) ευρισκόμενο στην οροφή του κτιρίου DOPING, σύμφωνα με την αριθμ. 891/10357 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , έως 12/12/2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 05/12/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή CHILLER (μηχάνημα παραγωγής ψυχρού νερού ) ευρισκόμενο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ατομικής προστασίας για τους τεχνικούς του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 917/9435 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 10/12/2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 04/12/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών ατομικής προστασίας για τους τεχνικούς του...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5947 έως 10.12.14)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 914/5947. ΤΗΛ : 210-6834569     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αποθήκη, σύμφωνα με την αριθμ. 912/5315 εισήγηση του τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, έως 08/12/2014.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 02/12/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την αποθήκη, σύμφωνα με την...