Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, 1) 15 λουκέτακοντόλαιμαmaster,2) 15 λουκέτα μακρύλαιμαmaster, 3) 30 αλυσίδες μισού μέτρου έκαστη, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ,857/4980/04/11/2021).

                                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,23/11/2021                              Αριθμ.Πρωτ.857/4980ΤΗΛ : 210-6834569 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  σημαιών      ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Διαχείρισης Υλικού ,0049 έως 6.12.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 858/0049 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου / φυλακίου διαστάσεων 110Χ110Χ250 cm, με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, για τη δημιουργία σταθμού ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών της φύλαξης, στην είσοδο του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 2.000,00 πλέον ΦΠΑ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών1) 110 τεμάχιαημεροδείκτες γυριστοί επιτραπέζιοι,2)83 τεμάχια ημερολόγια-ατζέντα(ολόκληρη σελίδα για κάθε ημέρα) 3) 78 τεμάχιαπλανογράμματα με μεγάλο χώρο για το Σ/Κ, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διαχείρισης Υλικού (αρ. εισηγ,823/0048/29/10/2021).

                                                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,15/11/2021                              Αριθμ.Πρωτ.823/0048ΤΗΛ : 210-6834569     ...