Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής κλειστών (με φάκελο) οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση οριζόντιων Περσίδων Αλουμινίου στα γραφεία ΕΚΑΕ, Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Ηλεκτρολόγων  και Δημοσίων Σχέσεων  του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης (εισήγ. 1767 & με  ημερομηνία υποβολής έως 23.05.2022), προϋπολογισμού 1.480,00€  πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                          Μαρούσι, 11/05/2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος                                                  Αριθμ. Πρωτ. ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια και μεταφορά Ενιαίων Καλυμμάτων εξωτερικού χώρου για τα καθίσματα που ευρίσκονται στις Κερκίδες V.I.P. του Κεντρικού Σταδίου με διαστάσεις περίπου Α) 450 Χ 650 cms και Β) 450 Χ 850 cms Στα οποία καλύμματα θα γίνει εκτύπωση του Λογότυπου του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 3.500,00 πλέον Φ.Π.Α.»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA                                                                                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                               ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Μεταφορά των Εργαστηρίων του Ε.Κ.Α.Ε. στους νέους χώρους που θα περιλαμβάνει την Μεταφορά Εξοπλισμού γραφείων, Όργανα και Εξοπλισμό εργαστηρίων, Αρχεία κ.λπ. σύμφωνα με την συνημμένη καταγραφή» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον Φ.Π.Α.»    

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                      Αναρτητέο στο site OAKA                                                                                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. ...