Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 518/4831 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), συνολικού προϋπολογισμού 1.350,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την αυτόματη άρδευση χλοοταπήτων στην περίμετρο του Κεντρικού Σταδίου και του Πάρκινγκ VIP σύμφωνα με την με αρ. 530/3254 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), προϋπολογισμού 960,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Πλαστικού Δαπέδου, σύμφωνα με την με αρ. 164/0648 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων  ( ημερομηνία υποβολής έως 23.07.2021), προϋπολογισμός 15.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                         Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2021 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 200 τεμ. usb με το λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την με αρ. 520/0439 εισήγηση του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ( ημερομηνία υποβολής έως 23/07/2021), προϋπολογισμού 861,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...