Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α)Ενας Λιπασματοδιανομέας 300 λίτρων παρελκόμενος και δυναμοδοτούμενος από τρακτέρ με δίσκο διανομής 6 πτερυγίων και χειρολαβές ανοίγματος, β) ένας άξονας κίνησης από ΡΤΟ , σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.  (αρ. εισηγ, 278/1227/07/05/2021) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΑΝΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                Μαρούσι,14/05/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.278/1227                                     ΤΗΛ : 210-6834569         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ράμπας αλουμινίου 4 μέτρων (ζεύγος) αντοχής 2,5 τόνων, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Πρασίνου  του Ο.Α.Κ.Α.  (αρ. εισηγ, 281/1235/02/04/2021) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΑΝΡΕΑΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ                                Μαρούσι,14/05/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.281/1235                                     ΤΗΛ : 210-6834569         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ετήσια (2021) Προμήθεια και Αντικατάσταση κρυστάλλων επιδαπέδιου φωτισμού (φωτοχείμαροι) του ΟΑΚΑ (εισηγ. 4575 ημερομηνία υποβολής έως 24.05.2021), προϋπολογισμού 10.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 61Σ6469Η3Π-ΛΨΨ Ανάρτητεο ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  προγραμματιστών DC με Bluetooth αδιάβροχοι ,σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Πρασίνου(εισηγ,1236 έως 19.05.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 12 Μαΐου   2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 282/1236 ...