Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και αισθητική παρέμβαση του Booth VIP στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                              21PROC009526037 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                          Αναρτητέο στο site OAKA ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                                 Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 785/3463 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 11/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 787/3461 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 11/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                  Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                            Αναρτητέο στο Διαδίκτυοο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος   ...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Πλαστικού Δαπέδου, σύμφωνα με την με αρ. 164/0648 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων  ( ημερομηνία υποβολής έως 05.11.2021), προϋπολογισμός 15.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      Ανάρτητεο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                Ανάρτητεο στο ΚΗΜΔΗΣ       20PROC0076 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                         ...