Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση τοπικών βλαβών του σκυροδέματος που οφείλονται σε διάβρωση οπλισμού, σε βατήρα του κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Περιγραφές Εργασιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής Προϋπολογισμού € 1.400,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.299/2723/08-05-2023).

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καραμπίνερ ασφαλείας, συρματόσχοινου και σφιγκτήρων γαλβανιζέ για την τοποθέτηση δικτύων ασφαλείας στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Προδιαγραφές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.306/2727/11-05-2023).

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση σπασμένου κρυστάλλου στην αίθουσα Κασιμάτης του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €500,00, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.309/2725/10-05-2023).  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εξάμηνη (6 μήνες) Συντήρηση του Χλοοτάπητα του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €27.000,00 (6Χ4.500,00) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου (εισηγ.317/2651/07-04-2023).

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά στρατζαριστών βαρέως τύπου για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €490,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 284/2713/24-04-2023).

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την εγκατάσταση νέου δικτύου άρδευσης στον περιβάλλοντα του Προπονητηρίου ΟΑΚΑ     , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Κολυμβητηρίου   (εισηγ.2162/20-03-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...