Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής  τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την μεταφορά εύκαμπτων κολωνακίων σήμανσης ενισχυμένα σύμφωνα με την με αρ. 286/1496 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 31/05/2021)

                                                                                                                                ΑΔΑ: ΨΚΧ7469Η3Π-ΚΓΒ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                       Αναρτητέο στο site OAKA ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Καστόρας  ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την δημιουργία νέου δικτύου ύδρευσης ζεστού νερού και κρύου στο ανοικτό κολυμβητήριο  του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,1073 έως 27.05.21)

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ανδρεάδη Σταματία                                 Μαρούσι, 20 Μαΐου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                              ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος cctv στον περιβάλλοντα χώρο για την κάλυψη της εγκατάστασης του υποσταθμού Μ/Τα στο πρανές δίπλα στο κλειστό προπονητήριο   του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,1355 έως 27.05.21)

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Ανδρεάδη Σταματία                                  Μαρούσι, 20 Μαΐου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 283/1355 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καταστροφέα χόρτου για τις ανάγκες   του ΟΑΚΑ   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου    (εισηγ,1223 έως 26.05.21)

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Ανδρεάδη Σταματία                                  Μαρούσι, 20 Μαΐου 2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: ...