Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για εργασίες συντήρησης, τοπικών επισκευών και αισθητικής αναβάθμισης σε εξωτερικές επιφάνειες (βαψίματα, αποφλοιώσεις) σε εξωτερικούς χώρους τους Σταδίου, σύμφωνα με την με αρ. 333/4590 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 13/07/2021), προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                   ΤΜΗΜΑ:...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα για κολυμβητικές δεξαμενές 50 μέτρων του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου (εισηγ,0335 έως 13.07.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για εργασίες στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α σύμφωνα με την με αρ. 499/0894 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων ( ημερομηνία υποβολής έως 16/07/2021), προϋπολογισμού 750,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Σχαρών υπερχείλισης για την κάλυψη κολυμβητικών Δεξαμενών του κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Κολυμβητηρίου (εισηγ,0342 έως 16.07.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια1) 1τεμάχιοσετ γερμανοπολύγωνα 26 τεμ 6-32mm 2) 2 τεμάχια πένσα μηχανικού 200mm3) 2 τεμάχια σφυρί μηχανικού 300gr,4) 1 τεμάχιο σετ καρυδάκια ¼ και ½ Force,5) 2 τεμάχια σετ κατσαβίδια μηχανικού 6 τεμ., 7) 1 τεμάχιο γκαζοτανάλιαcombra 400mm, 7)1 τεμάχιο σετ γερμανοπολύγωνακαστάνιας 8-17mm 8) 1 τεμάχιο εργαλειοθήκη πάνινη πλαστική βάση,9)3 τεμάχια σετ κατσαβίδια ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Πρασίνου του Ο.Α.Κ.Α.(αρ. εισηγ,483/1250/15/06/2021).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι,01/07/2021...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση νέων θυρών και τμημάτων περίφραξης βαρέως τύπου στις εισόδους της Πύλης Δ, των Βαρέων Οχημάτων και στην πισίνα P5 του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την με αρ. 299/4588 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 02/07/2021), προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...