Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών γραφικής ύλης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του τμήματος Διαχείρισης Υλικού (αρ. εισηγ, 94/0038/95/0037/96/0036/01/02/2021) .

                                                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,25/02/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.94/0038 95/0037 96/0036                                     ΤΗΛ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Τοποθέτηση Ιστού Φωτισμού στην Κεντρική Πύλη (Α’) του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την με αρ. 21/1350 εισήγηση του τμήματος Δομικών Εργων ( ημερομηνία υποβολής εως 05.03.2021),προυπολογισμού 1700.00€ + ΦΠΑ

ΑΔΑΜ:21PROC008180465 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να ΤΗΛ : 210-6834569           Ανάρτητεο στο site ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων  για τις ανάγκες του τμήματος συντήρησης μηχανημάτων   του ΟΑΚΑ σύμφωνα με την εισήγηση   του τμήματος  (εισηγ,0968 έως 05.03.21)

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου  2021 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) Κοντάρια για σημαίες ξύλινα 2.20cm 8(οκτώ)τεμάχια, β) βάσεις δαπέδου για ξύλινα κοντάρια 8(οκτώ) τεμάχια, γ) σημαίες Ελληνικές 1.00χ1.35 4 (τέσσαρα) τεμάχια, δ)σημαίες Ευρωπαικής Ένωσης 1,00χ1,35 4(τέσσερα) τεμάχια, ε) σημαίες Ο.Α.Κ.Α 1,00χ1,35 4 (τέσσερα) τεμάχια, στ) σημαίες Ολυμπιακών αγώνων 1,00χ1,35 4(τέσσερα)  τεμάχια σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Διαχείρησης Υλικού  (αρ. εισηγ, 93/0035/26/01/2021) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                            ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Παπαγιαννίδου  κων/να                          Μαρούσι,19/02/2021                                                                                                  Αριθμ.Πρωτ.93/0035                                     ΤΗΛ : 210-6834569         ...