Μελλοντικές Αθλητικές Εκδηλώσεις

Μελλοντικές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Τι μπορώ να κάνω στο OAKA

Χώροι για εκδηλώσεις

  • Athens 2004 Olympics

    Χώροι για εκδηλώσεις

    Στις Κεντρικές Αρένες του  Ο.Α.Κ.Α μπορούν να φιλοξενηθούν διαφόρου τύπου εκδηλώσεις. ΣΤΑΔΙΑ Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Διαβάστε ...

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την Προμήθεια και Μεταφορά Ειδικής Κατασκευής 3 Βάθρων για τις ανάγκες Απονομών Αθλητών Α.με.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά  βάσει τιμής . Προϋπολογισμού 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 21/07/2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                        ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών                                                                   Ανάρτητεο στο site OAKA Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας                                                          Μαρούσι, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση βλάβης στον υποσταθμό ΤΡ1 του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,3190 έως 18.07.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                          Μαρούσι, 11  Ιουλίου   2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                              ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την δημιουργία χάρτη και μακέτας του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,3063 έως 18.07.22)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 7  Ιουλίου   2022 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:509/3063 ΤΗΛ ...